TEST_kurs med automatisk registrering

Kort beskrivning

X

 

Mål

X
 

Förkunskaper 

X
 

Målgrupp

X
 

Omfattning

X
 

Plats

X
 

Kostnad

 

Innehåll

• x
• x
• x